ผลของความชื้นที่มีผลกับโรงงาน

                 ถ้าใช้คุณควรให้ความสำคัญกับระดับความชื้นเนื่องจากการปล่อยให้ความชื้นอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำเกินไปในระดับมาตรฐานปกติ จะส่งผลทำให้สินค้าและเครื่องจักรของคุณเกิดความเสียหายได้ และยังส่งผลกับพนักงานอีกด้วย

                   ในโรงงานการผลิตในแต่ละที่นั้นเครื่องจักร,สายพาน หรืออุปกรณ์ในการทำงานส่วนอื่นๆนั้นส่วนใหญ่ทำมาจากเหล็ก,ยางและพลาสติก เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในสถาพแวดล้อมที่ชื้นในช่วงเวลาที่ยาวนาน เมื่อออกซิเจน,ความชื้นในอากาศสัมผัสกับเหล็กจะก่อปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เหล็กเกิดสนิม เกิดการเสื่อมสถาพของเครื่องจักรเกิดความเสียหาย และทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซ่อมแซมหรือซื้อเปลี่ยนที่จะทำให้การผลิตล่าช้าหรือส่งผลกระทบถึงการเงินของธุรกิจของคุณ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนายจ้างและพนักงานถึงจำเป็นต้องหมั่นตรวจสอบความชื้นโดยรอบอยู่เสมอ

                   ความชื้นสัมพัทธ์มากเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้ ขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความอ่อนไหวกับความชื้นเพียงใด ความชื้นจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเชื้อโรคและเชื้อราได้ดี

                    และหากระดับความชื้นต่ำก็ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นกัน เมื่อความชื้นในอากาศมีน้อย อากาศจะดึงความชื้นที่อยู่รอบๆของมันกลับมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณบางประเภทแตกร้าวได้     แต่ถ้าหากเรารักษาความชื้นให้อยู่ในระดับกลางถึงปานกลางก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรและ คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

Credit http://www.smartfog.com/humidity-in-the-production-factories.html www.freepik.com

fralmdsales@gmail.com

ติดต่อเรา

• 0-2901-6928 ต่อ 19
• 089-923-8122 (คุณปลา)
• 062-356-9226 (คุณเอ้ก)
• 098-750-0714 (คุณวิ)
FAX (Office) • 02-901-5850

ที่อยู่บริษัท / ศูนย์บริการ / คลังสินค้า

FRAL THAILAND
59/888 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ช่องทางอื่น